همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد داش ciiia و رفقاش​ نابود شدند و بازیکن سایه گستر توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر ramking,میثم, مهرداد​​​​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم روزگار دشمن و اتحاد رو کم کنی تضمینی ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.

وضعیت

شروع : ‏1394/11/07       پایان : ‏1395/01/05       9762 بازیکن       نوع : سوپر اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [-410, -300] ‏1394/12/25 19:34:08 غارت شده سایه گستر ‏1394/12/26 10:59:59
2 سایه گستر هاشم ‏1394/12/26 11:18:01 انتقال داده شده pisholl ‏1394/12/26 13:34:35
3 pisholl ام3 ‏1394/12/26 13:34:35 انتقال داده شده maryam_s30_s24 ‏1394/12/26 22:42:12
4 maryam_s30_s24 2دیدی اینجا اومد :) ‏1394/12/26 22:42:12 انتقال داده شده renjer007 ‏1394/12/26 23:11:59
5 renjer007 pasargad@04 ‏1394/12/26 23:11:59 انتقال داده شده bismarc ‏1394/12/26 23:29:42
6 bismarc 14 ‏1394/12/26 23:29:42 انتقال داده شده دیوار سنگی ‏1394/12/27 00:25:24
7 دیوار سنگی sleep man پیام شاهین ‏1394/12/27 00:25:24 انتقال داده شده .ciiia. ‏1394/12/27 00:32:49
8 .ciiia. BLUE ARMY CITY2 ‏1394/12/27 00:32:49 انتقال داده شده pisholl ‏1394/12/27 01:09:09
9 pisholl ام10 ‏1394/12/27 01:09:09 انتقال داده شده maryam_s30_s24 ‏1394/12/27 14:45:08
10 maryam_s30_s24 4 ‏1394/12/27 15:48:02 غارت شده ramking ‏1394/12/29 05:01:25
11 ramking قهرمان کتیبه ‏1394/12/29 05:14:54 انتقال داده شده روزگار دشمن ‏1394/12/29 09:00:34
12 روزگار دشمن ramking,میثم, مهرداد ‏1394/12/29 10:01:43 انتقال داده شده مهرداد-خشن ‏1394/12/29 15:32:24
13 مهرداد-خشن خشم.5 ‏1394/12/29 15:32:24 انتقال داده شده aran-tos ‏1394/12/29 17:09:28
14 aran-tos کتیبه خریدی؟باز زدیم ‏1394/12/29 17:09:28 انتقال داده شده لبخند لایک ‏1394/12/29 17:15:29
15 لبخند لایک BeHnAm_DaRyAdAr&Ab3d ‏1394/12/29 17:15:29 انتقال داده شده aran-tos ‏1394/12/29 17:52:49
16 aran-tos مسلم تپور&بهروزمانلس ‏1394/12/29 17:52:49 انتقال داده شده aղɑղɑŚ ‏1394/12/29 18:18:38
17 aղɑղɑŚ Mehdi_Sepideh_Hamid ‏1394/12/29 18:18:38 انتقال داده شده aran-tos ‏1394/12/29 19:11:59
18 aran-tos مسعود پرسپولیسی&الی ‏1394/12/29 19:11:59 انتقال داده شده leito62 ‏1394/12/29 19:49:11
19 leito62 pouyaaa&alireza3332 ‏1394/12/29 19:49:11 انتقال داده شده bek3779 ‏1394/12/29 21:26:43
20 bek3779 sadegh & amir ‏1394/12/29 21:26:43 انتقال داده شده ...titanic... ‏1394/12/29 22:43:40
21 ...titanic... ممد هکتوری&محسن آخرت ‏1394/12/29 22:43:40 انتقال داده شده جنگ های صلیبی ‏1394/12/29 23:09:20
22 جنگ های صلیبی سامان وار&ممد اسپید ‏1394/12/29 23:09:20 انتقال داده شده fantoum-a21 ‏1394/12/29 23:53:04
23 fantoum-a21 امیرنادان & لردمسلم ‏1394/12/29 23:53:04 انتقال داده شده ...titanic... ‏1395/01/01 00:53:07
24 ...titanic... AMIR.PRO & BABAK.SKY ‏1395/01/01 00:53:07 انتقال داده شده ramking ‏1395/01/01 03:11:00
25 ramking همینجا آرشیو میشه ‏1395/01/01 03:11:00 انتقال داده شده روزگار دشمن ‏1395/01/01 05:59:18
26 روزگار دشمن ramking,میثم, مهرداد ‏1395/01/01 06:18:46 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 bek3779 کتیبه اینجا بود تسخیر
2 tнe lαѕт kιɴɢ tнe lαѕт kιɴɢ's city (13) داش ciiia و رفقاش تسخیر
3 بترکونه امشب king_ali & hesari black river تسخیر
4 ..shalatan.. AMIR.PRO & SAMAN.WAR رو کم کنی تضمینی تسخیر
5 خیار سالادی خیار سالادی's city (3) تسخیر
6 روزگار دشمن محسنwarning رو کم کنی تضمینی تسخیر
7 روزگار دشمن fantoom 12 رو کم کنی تضمینی تسخیر
8 pisholl ام12 ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ تسخیر
9 روزگار دشمن fantoom 16 رو کم کنی تضمینی تسخیر
10 pisholl ام15 ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ تسخیر
11 aղɑղɑŚ Mehdi_Sepideh_Hamid Mehdi_Sepideh_Hamid تسخیر
12 روزگار دشمن مسعود رو کم کنی تضمینی تسخیر
13 ...titanic... SED.EILIA &BABAK.SKY رو کم کنی تضمینی محافظت
14 گرزاسپه عمو صالح black river محافظت
15 a d r e n a l i n e ممد هکتوری&ممد اسپید رو کم کنی تضمینی محافظت
16 لبخند لایک BeHnAm_DaRyAdAr K I N G S محافظت
17 روزگار دشمن صادق رو کم کنی تضمینی محافظت
18 ramking همینجا آرشیو میشه رو کم کنی تضمینی محافظت
19 pisholl ام6 ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ محافظت
20 maryam_s30_s24 3 داش ciiia و رفقاش محافظت
21 روزگار دشمن fantoom 11 رو کم کنی تضمینی محافظت
22 آرش کمانگیر.) 8 داش ciiia و رفقاش محافظت
23 aղɑղɑŚ Mehdi_Sepideh_Hamid Mehdi_Sepideh_Hamid محافظت
24 مهرداد-خشن خشم.4 رو کم کنی تضمینی محافظت
#بازیکناتحاد
1 seronik عيــــــــــاران
2 لبخند لایک K I N G S
3 maryam_s30_s24 داش ciiia و رفقاش
4 king_rain ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
5 جــــنـــگ مجازی ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ
6 bmx-master ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
7 شـــمال زاکـــون شمال جغلان
8 aղɑղɑŚ Mehdi_Sepideh_Hamid
9 سایه گستر داش ciiia و رفقاش
10 سایه گستر داش ciiia و رفقاش
11 king_rain ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
12 king_rain ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
13 miladaam کوروش بزرگ
14 aran-tos رو کم کنی تضمینی
15 bismarc داش ciiia و رفقاش
16 bismarc داش ciiia و رفقاش
17 روزگار دشمن رو کم کنی تضمینی
18 bmx-master ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
19 aran-tos رو کم کنی تضمینی
20 king_rain ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
21 aղɑղɑŚ Mehdi_Sepideh_Hamid
22 روزگار دشمن رو کم کنی تضمینی
23 king_rain ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
24 aran-tos رو کم کنی تضمینی
25 king_rain ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
26 king_rain ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
27 p_9_q black river
28 محسنwarning سرداران کــــوروش
29 روزگار دشمن رو کم کنی تضمینی
30 bismarc داش ciiia و رفقاش
31 king_rain ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
32 روزگار دشمن رو کم کنی تضمینی
33 سایه گستر داش ciiia و رفقاش
34 king_rain ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
35 king_rain ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
36 king_rain ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ
37 جــــنـــگ مجازی ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ
38 روزگار دشمن رو کم کنی تضمینی
39 جــــنـــگ مجازی ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ
40 .ciiia. داش ciiia و رفقاش
41 bek3779
42 گرزاسپه black river
43 لبخند لایک K I N G S
44 سوزا رو کم کنی تضمینی
45 وحشتناک2016 K I N G S
46 وحشتناک2016 K I N G S
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین laaaaaaaaaaaal
مهاجمین حمر ساز
مهاجمین bismarc
مهاجمین bazgasht gudzila
مهاجمین maryam_s30_s24
مهاجمین p_9_q
مهاجمین ســــــــــــردار
مهاجمین فرکانس
مهاجمین nakhoda ye chesh
@مدافعین
مهاجمین olala.
مهاجمین wolf.night.
مهاجمین mohammad3647
مهاجمین t a n k
مهاجمین k.h.a.s.s.t.e
مهاجمین babak@n
مهاجمین keseratoti
مهاجمین تـــــرک
مهاجمین night-wolf-77
@غارت کنندگان
مهاجمین tнe lαѕт kιɴɢ
مهاجمین laaaaaaaaaaaal
مهاجمین p_9_q
مهاجمین maryam_s30_s24
مهاجمین t a n k
مهاجمین big+bigest
مهاجمین bismarc
مهاجمین a d r e n a l i n e
مهاجمین من فارمم
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین s - persian - master
مهاجمین لبخند لایک
مهاجمین tнe lαѕт kιɴɢ
مهاجمین بازگشت 2 برادر
مهاجمین وحشتناک2016
مهاجمین maryam_s30_s24
مهاجمین vistaaa
مهاجمین من کی هستم نمیدونم
مهاجمین bib bib73
مهاجمین 750057

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 ...titanic... 16770835
2 aran-tos 12361052
3 leito62 10401443
4 جنگ های صلیبی 8917007
5 bek3779 8198574
6 golden_eagle 7419295
7 maryam_s30_s24 7103761
8 t a n k 6959601
9 لبخند لایک 5656686
10 aղɑղɑŚ 4015652

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 maryam_s30_s24 43493472
2 روزگار دشمن 35347378
3 pisholl 11510032
4 dark-ranger 3831610
5 سوزا 2833281
6 i love iran 2672999
7 bek3779 2560933
8 aran-tos 2456115
9 bismarc 1832053
10 لبخند لایک 1758834

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 لبخند لایک 25359104157
2 aran-tos 21652459187
3 ...titanic... 21530323844
4 maryam_s30_s24 13894704473
5 جنگ های صلیبی 11301915771
6 bismarc 10683009638
7 i love iran 9125346304
8 leito62 8910501499
9 aղɑղɑŚ 7261524787
10 satan-2016 5145491722

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 aran-tos 31475
2 king_rain 25795
3 لبخند لایک 23781
4 kingsun 69 22267
5 i love iran 21848
6 mohammad.kargar 21491
7 وحشتناک2016 21140
8 گرزاسپه 19487
9 fiuto 19292
10 bmx-master 19054

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 رو کم کنی تضمینی 37604934
2 عيــــــــــاران 18685028
3 ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ 17177541
4 ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ 16354559
5 TikTak 13997090
6 Mehdi_Sepideh_Hamid 11268887
7 *ارتــش طــلايـــي* 8320583
8 K I N G S 8265005
9 خادمان ضامن آهو 7645519
10 داش ciiia و رفقاش 7590040

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 داش ciiia و رفقاش 40652114
2 رو کم کنی تضمینی 27761068
3 TikTak 21138650
4 ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ 19004812
5 ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ 4810486
6 K I N G S 4033683
7 خادمان ضامن آهو 3471258
8 *ارتــش طــلايـــي* 3141755
9 TROOP PLAYERS 3068194
10 عيــــــــــاران 2705188

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 عيــــــــــاران 32637233330
2 رو کم کنی تضمینی 26013044359
3 ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ 19417603907
4 داش ciiia و رفقاش 18122964130
5 K I N G S 15220929340
6 TikTak 15197631593
7 تیم شوخی باز 14642401086
8 ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ 12872548309
9 Mehdi_Sepideh_Hamid 10790096574
10 شمال جغلان 7116587689

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 ارتـ ـشـ ـ مـجــازیـ 349372
2 ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ 335735
3 رو کم کنی تضمینی 199489
4 عيــــــــــاران 187615
5 خادمان ضامن آهو 168393
6 DAWN GUARD 131189
7 *ارتــش طــلايـــي* 111341
8 LEGIO ITALICA 108671
9 ایرانــــــــــ 93868
10 K I N G S 87109

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 10399

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 3507 % 34
نجار 1235 % 12
منجم 2879 % 28
صنعتگر 1573 % 15
معمار 1205 % 12